Estimat soci:

Per la present t’informem que l’Associació de Veïns de Bixquert convoca ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA.

 

Lloc:  Saló d’actes de la Casa de la Cultura de Xàtiva.

Data: 18 de Juny de 2010

Hora: 20:00 (primera convocatòria) –  20:15 (segona convocatòria)

 

Amb el següent ordre del dia:

1.      Lectura y aprovació de l’acta anterior.

2.      Dació de comptes.

3.      Informe de les activitats de la Junta.

4.      Conclusions.

5.      Precs i preguntes

 

Preguem la teua assistència i puntualitat. Atentament:

 

MEMBRES DE LA JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE BIXQUERT

 

 

«Desprès farem una xicoteta picadeta per als assistents al salo de columnes»