L’associació de veïns de Bixquert va celebrar el passat divendres dia 25 d’octubre la 9 assemblea anual de la mateixa a la casa de la cultura de Xàtiva .

Entre els diferents punts de l’ordre del dia hi havia la re – elecció dels membres de la junta directiva , a la qual només es va presentar una única candidatura formada per Javier Pardo com a president , Marc Gandia com a secretari i Miguel Ferri com a tresorer . Atès que només existia aquesta candidatura es va aprovar per unanimitat dels membres assistents .

Entre d’altres temes es van debatre totes les millores que ha sofert la zona de Bixquert en aquest últim any de legislatura , destacant la implantació en el 99% del territori d’accés a internet de banda ampla ( bé a través de WiMax o mitjançant satèl · lit) , la instal · lació del nou repetidor de televisió TDT a la zona del castell o la rebaixa en els impostos sobre el valor cadastral en diferents partides de Bixquert , cosa que ha estat un dels temes més valorats pels veïns ja que l’associació ha fet molta força perquè això es pogués dur a terme entre altres coses amb el projecte realitzat fa un any i presentat al consistori municipal on entre altres temes es tractava la revaloració excessiva d’alguns terrenys de la zona .

Entre les preguntes dels assistents cal destacar les destinades al tema de l’impost sobre el reciclatge d’escombraries , tema que encara crea una mica de controvèrsia encara que cal dir que l’associació va realitzar una exposició conjuntament al president del consorci d’escombraries , el senyor Vicente Parra , mesos enrere i es van poder resoldre molts dubtes al respecte .

Un altre dels temes en què estan preocupats els veïns és el tema del manteniment d’alguns camins , els quals fa anys en què no s’inverteix en ells , la qual cosa la Junta Directiva intentarà donar solució traslladant novament aquest problema a les autoritats pertinents .

En línies generals podem dir que aquest any ha estat força productiu per a l’associació de veïns de Bixquert , tot i que encara queden molts temes per tractar i haurem de seguir demandant al nostre ajuntament que poc a poc vagi solucionant tots els problemes que continuem tenint a la zona .

Finalment volem agrair des de la junta directiva de l’associació de veïns de Bixquert el suport que ens ofereixen tots els nostres socis donant-nos la confiança perquè els representem per aconseguir una millor qualitat de vida a Bixquert .