El passat divendres dia 18 de Juny es va celebrar tal i com estava previst la 6ª assemblea general ordinària de l’Associació de Veïns de Bixquert a la casa de la cultura de Xàtiva.

A ella van assistir unes 80 persones que van participar activament amb les propostes i suggerències fetes per part dels membres de la junta de l’Associació de Veïns de Bixquert, aportant les seues idees i propostes.

A l’assemblea es van tractar els temes d’actualitat a la zona, com son la Seguretat, higiene i cura de camins, serveis públics i noves tecnologies i es van repassar totes les actuacions portades a terme a l’ultim any aixi com les proposades pel consistori setabense per als propers mesos.

Entre els assistents van ser varis membres de l’associació que van recalcar la falta de mes serveis públics tenint en conter la situació de forma urbana que te la partida de Bixquert en aquest moment. En aquest aspecte l’Associació Veïnal va prometre ficar en marxa unes mesures per tal d’assessorar a tots els socis dels drets i deures que pertanyen als propietaris de terrens i vivendes a la zona i del qual es farà arribar notificació a tots ells en tan pronte es tinga una resposta clara al respecte.

Per altra banda es va recalcar la importància i avantatges de ser soci de l’associació veïnal, ja que es important per a tots contar amb el recolzament del major nombre de veïns per tal de poder afrontar decisions de vital importància a la zona i que no poden anar avant per falta d’aquest recolzament.

Es per aixo que des-de l’Associació de Veïns de Bixquert es demana mes col·laboració i una major afiliació dels veïns que no formen part encara del grup, per tal de poder aconseguir moltes millores a la zona.

Es va donar pas a diversos veïns que van aportar la seua visió dels problemes de Bixquert i amb aquestes intervencions es va donar per finalitzada la sessió.

Tan sols volem recordar que per a poder participar activament i tenir dret a tots els beneficis que aporta la nostra associació cal associar-se mitjançant la nostra pagina web, o be ficant-se amb contacte amb nosaltres al correu info@bixquert.com  on li farem arribar la sol·licitud pertinent.

 

Salutacions

Junta de l’Associació de Veïns de Bixquert