Benvolguts membres de l’Associació de Veïns de Bixquert, per la present, i d’acord al que estableix l’article 13, us convoquem a l’ASSEMBLEA GENERAL que se celebrarà el proper dia 12 de juny de 2009, divendres, a les 20.00 h, en primera convocatòria i a les 20.30h en segona convocatòria, en el Saló d’Actes de (2a planta) de la Casa de Cultura de Xàtiva, amb entrada pel carrer Montcada. Amb el següent

Orde del dia

   –  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior

–  Dació de comptes

–  Informe resum de les activitats realitzades

–  Renovació de càrrecs

–  Precs i preguntes

Xàtiva, 28 de maig de 2009

Com disposa l’article 7, per tal de fer vàlid els drets dels associats de ser elegits membres dels òrgans de govern, us comuniquem que podeu presentar la vostra candidatura, per poder fer-ho efectiu, al nostre apartat de correus (núm. 55).  

Hem d’informar-los que després de la reunió l’associació servirà una “picadeta” per sopar per tots aquells membres associats que hi assistesquen a la reunió.