Benvolguts membres de l’Associació de Veïns de Bixquert, per la present,

i d’acord al que estableix l’article 13, us convoquem a l’ASSEMBLEA GENERAL

que se celebrarà el proper dia 20 de novembre de 2015, divendres, a les

19.00 h, en primera convocatòria i a les 19.30h en segona convocatòria, en el

Saló d’Actes de (1a planta) de la Casa de Cultura de Xàtiva, amb entrada pel

carrer Montcada.

 

Amb el següent ordre del día:

   –  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior

   –  Dació de comptes

   –  Informe resum de les activitats realitzades

   –  Precs i preguntes

Xàtiva, 5 de novembre de 2015