Benvolguts membres de l’Associació de Veïns de Bixquert, per la present, i d’acord al que estableix l’article 13, us convoquem a l’ASSEMBLEA GENERAL que se celebrarà el proper dia 28 de novembre de 2014, divendres, a les 19.00 h, en primera convocatòria i a les 19.30h en segona convocatòria, en el Saló d’Actes de (2a planta) de la Casa de Cultura de Xàtiva, amb entrada pel carrer Montcada. Amb el següent

Orde del dia 

 

–  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
–  Dació de comptes
–  Informe resum de les activitats realitzades
–  Precs i preguntes
 

Xàtiva, 17 de novembre de 2014