Aquest cap de setmana representants de l’associació de veïns de Bixquert han començat amb la penjada de cartells publicitant l’associació veïnal.

Aquesta penjada ha començat als principals camins de Bixquert, siguent els punts habituals de penjada els contenidors de fem i els postes telefònics.

Amb aquesta campanya es tracta de fer conèixer l’associació a totes aquelles persones que viuen o estiuegen a Bixquert i no sabien res d’ella, o recordar als seus socis la importància de estar tots junts per aconseguir totes les millores necessàries per a Bixquert.

L’associació de veïns de Bixquert ha confeccionat diversos cartells amb diversos tamanys específics per a cada lloc de penjada. També s’han repartit algunes pegatines informatives entre els vianants que passaven pels diversos camins en aquells moments i volien informació de contacte.

Esperem que ara que venen les festes de Pasqua i la gent gaudeix de la tranquil·litat de Bixquert la gent conega un poc millor la nostra associació i les tasques que estem fent des de ella.