Estimats socis,

Amb motiu de la propera assemblea general que es celebrara el proper dia 5 d’Octubre a les 8 de la vesprada en la casa de la cultura, estem comunicant a tots els socis a traves de SMS i/o correu electrònic la citada convocatòria per a que puguen assistir a la mateixa.

Revisant la base de dades de l’Associació veiem que encara son moltes les persones de les que no disposem ni d’un numero de mòbil ni d’una adreça de correu electrònic, per tant no rebran notificació alguna a menys que entren a aquesta web o senten l’anunci de l’assemblea a radio o premsa.

Es de vital importància per a nosaltres el tenir totes les dades dels socis actualitzades per tal de fer-los arribar les notificacions oportunes, per tant, si son socis i no han rebut cap e-mail o SMS en les ultimes 24 hores, preguem que es fiquen en contacte amb l’associació per tal d’actualitzar les seves dades o be que complimenten el formulari DADES DEL SOCI que poden trobar al menú principal de la web, omplint les dades que volen actualitzar.

Per el moment, l’associació deixara d’emetre correu ordinari als socis, donat entre altres factors que moltes de les adreces estan incorrectes i ens tornen les cartes, a mes de ser una tasca a la que no podem dedicar-li el temps necessari.

Des-de l’associació estem fent trucades a tots els socis dels que ens falten mòbil i e-mail per tal de que ens el faciliten, però hi han socis que han canviat de telefon fixe i no podem trobar-los de cap altra manera.

Aquest tema es tractarà també a la propera assemblea.

Salutacions i gracies per la seva col·laboració.

Javier Pardo
President Associació Veïns Bixquert