Benvolguts membres de l’Associació de Veïns de Bixquert, per la present, i d’acord al que estableix l’article 13, us convoquem a l’ASSEMBLEA GENERAL que se celebrarà el proper dia 30 de Setembre de 2011, divendres, a les 20.00 h, en primera convocatòria i a les 20.30h en segona convocatòria, en el Saló d’Actes de (2a planta) de la Casa de Cultura de Xàtiva, amb entrada pel carrer Montcada. Amb el següent

Orde del dia

– Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
– Dació de comptes
– Informe resum de les activitats realitzades
– Precs i preguntes