Des de fa uns dies se esta detectant a la zona de Bixquert la proliferacio d’una plaga denominada “Picudo Rojo” que afecta a diversos tipus de palmeresa tota la costa mediterranea i les illes Canaries.

El “Picudo Rojo” o becut vermell (Rhynchophorus ferrugineus Olivier) és un coleòpter originari de les regions tropicals d’Àsia i Polinèsia que s’ha anat estenent de forma continuada per altres zones subtropicals i temperades del planeta, colonitzant diferents espècies de palmeres. És una de les principals plagues que afecten les palmeres del Pròxim Orient, Orient Mitjà i del Nord d’Àfrica. A Espanya va ser introduïda amb la importació massiva de Phoenix dactylifera des d’Egipte i detectada per primera vegada el 1995 a Almuñécar (Granada). Actualment s’ha estès per tota la franja costanera mediterrània i illes canàries, on està devastant nombroses palmeres

 

A Espanya destaca sobretot pels seus atacs a la palmera canària (Phoenix canariensis) i, en segon lloc, a les datileres (Phoenix dactylifera). Actualment també són sensibles al Becut vermell les següents espècies de palmeres: Areca catechu, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Butia capitata, cálamos merillii, Caryota màxima, C. cumingii, Cocos nucifera, Corypha gebanga, C. elata, Elaeis guineensis, Livistona decipiens, Metroxylon SAGU, Roystonea regia, Ph theophrasti, Ph sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei, Whashingtonia robusta i W. filifera.
Els insectes d’aquesta família es caracteritzen per tenir una prolongació del cap en forma de bec, on se situen les antenes en forma de maça i pel seu color vermellós (ferruginós) molt característic.

Els adults poden desplaçar llargues distàncies mitjançant el vol i també són bons enfiladissos des del terra fins a les copes de les palmeres.

Donada les característiques i perillositat de la plaga el més important és la seva ràpida detecció. Per a un diagnòstic fiable de l’estat de la palmera, es pot recórrer a una empresa o professional qualificat, que poden orientar en el procediment a seguir per a tractament o prevenció.

Actualment hi ha productes químics autoritzats per al tractament preventiu i curatiu, que combinats amb tractaments biològics amb nematodes entomopatògens ofereixen interessants resultats en control i prevenció de la plaga. Per aconseguir una bona efectivitat en l’aplicació d’aquests productes, es recomana que els tractaments es duguin a terme per personal autoritzat i qualificat.

Cal evitar les ferides en les palmeres. En cas de poda, aquesta s’ha de fer en èpoques fredes de l’any, que és quan menys mobilitat tenen els adults. D’aquesta manera, reduirem la dispersió de la plaga a llocs fora d’on està inicialment localitzada.

Es recomana la utilització de mástics o pastes cicatritzants per a cobrir les ferides de poda i l’aplicació d’insecticides en els talls.

S’aconsella no realitzar noves plantacions de Phoenix canariensis i dactylifera a les zones afectades, ja que, durant la seva adaptació, les palmeres es troben debilitades.

És de vital importància per a un millor control de la plaga del morrut la col.laboració de tots i el poder detectar el més aviat possible l’aparició de nous exemplars afectats.

Cal per tant estar atent a qualsevol sintoma de malaltia de les palmeres de la zona per tal de proporcionar una cura o tractament adequat a aquesta plaga.

 

Text i Fotografies de: www.ciudadverde.net

 

Salutacions, Associació de Veïns de Bixquert