Ahir dijous dia 23 de juliol el president de l’Associació de Veïns de Bixquert (l’AVB), Javi Pardo, el secretari, Marc Gandia, conjuntament amb els responsables del projecte Fernando Rodríguez, enginyer de camins, ports i canals; i Ana Abajo, advocada urbanista, es reuniren amb Roger Cerdà, nou alcalde de l’Ajuntament de Xàtiva i responsable de Modernització i Telecomunicacions, per presentar-li l’estudi tècnic de les mancances i deficiències de l’àrea urbana de Bixquert.

En aquesta reunió se li plantejaren a l’alcalde els objectius de l’AVB:  la seguretat del veïns de Bixquert amb una correcta i adequada senyalització de trànsit, la senyalització de camins que faciliten l’accés a veïns i familiars, així com la localització i atenció d’emergències, el manteniment de camins (clots i desperfectes, asfaltat, marges), higiene i neteja després de pluges i adversitats meteorològiques, a més d’assolir els serveis bàsics de TV i Internet.

Concretament es reclamà major presència policial. No solament al retén de la policia local sinó demanant que es realitzen patrulles per la zona i que puguen donar major seguretat al veïnat, així com solucionar aquelles problemàtiques que s’ocasionen. També es parlà del tracte i cura sobre els animals, concretament els gossos, atés que en molts casos no estan degudament identificats  i en altres casos deixen els animals solts sense cap tipus de control i ocasionen algun cas de perill per a la ciutadania que passeja pel paratge de Bixquert.

El tema de les valoracions cadastrals també fou exposat al nou alcalde, ja que en el projecte es demanava una revisió a la baixa del valor dels immobles, atenent a la seua idiosincràsia particular. També es va parlar d’una possible revisió del pla urbanístic de la zona de Bixquert.

Un altre aspecte tractat a la reunió fou el tema de les comunicacions, tant del servei d’Internet com de la TV, en els quals s’insistí en la correcta difusió i extensió a tota la partida de Bixquert i es demanà una major col·laboració amb l’Ajuntament i els tècnics per garantir aquests serveis bàsics.

A la reunió s’acordà treballar de manera conjunta en unes línies de treball establint prioritats d’actuació per millorar les condicions de la zona de Bixquert, i el nou alcalde assumí el compromís de les seues competències i acordà traslladar els aspectes de cada àrea als regidors corresponents.