Avui dia 6 de març de 2009, representants de l’associació veïnal de Bixquert hem acudit al ajuntament de la ciutat per citar-nos amb el regidor Vicent Parra i tractar alguns dels temes pendents de finalització des de l’ultima reunió que varem mantenir amb ell.

Lamentablement el senyor Parra no ha pogut atendre-nos encara que hem estat esperant-lo fins les15 hores de la vesprada a l’ajuntament, per tant no hem pogut saber l’evolució de les solucions a alguns problemes que afecten a la zona de Bixquert com son la numeració de vivendes, la senyalització i el asfaltat de camins i caminals de la zona. Heu sentim, però per la nostra part que no quede.

Per altra banda i aprofitant que estàvem al ajuntament, hem pogut coincidir amb el regidor de modernització Marcos Sanchis el qual mol amablement a acceptat concedir-nos una visita i tractar un altre dels temes importants que venim demanant des de l’associació com es la instal·lació d’una xarxa d’Internet a Bixquert.

Segons ens comenta Marcos Sanchis, i després dels diversos debats que hem mantes amb ell sobre aquest tema, tenim dos possibles solucions en aquest moment per al problema de la falta d’Internet que podrien ser aquestes:

1 – Esperar a que la Diputació de València fique a subasta la instal·lació per part de una o varies empreses privades de una xarxa WiFi a tota la Comunitat Valenciana i demanar aquest mateix servei per a la zona de Bixquert quant començen les obres d’instal·lació a la ciutat de Xàtiva. La subasta podria fer-se efectiva al proper mes de abril o maig.

2 – Concertar una entrevista amb dirigents d’alguna empresa de telecomunicacions important a Espanya com (Telefonica, France Telecom, etc…) i presentar-los totes les firmes que hem recollit des de l’associació de veïns amb un projecte d’Internet per linea telefònica convencional fixa al que pogueren fer front aquestes empreses.

Després de tractar amb deteniment les dos possibilitats, vegem que seria mes probable la instal·lació d’una xarxa per linea telefònica fixa, ja que la xarxa de telefon esta pràcticament per tot Bixquert, i nomes caldria adequar una centraleta repetidora per donar el servei d’Internet. El tema del Internet WiFi, encara que podria ser mes econòmic comporta molts problemes per la col·locació de les diverses antenes que cal instal·lar per tal de fer funcionar aquest tipus de xarxa, el qual es un problema de difícil solució.

Des de l’associació de veïns anem a ficar-nos en marxa ràpidament per a fer arribar a Marcos Sanchis tota la documentació i les firmes que hem anat arreplegant des de la pagina web i les cartes dels socis per tal de accelerar tot el que podem aquest tema. Hem de dir que Marcos Sanchis s’ha mostrat en tot moment molt obert amb nosaltres i vol transmetre a tots els veïns de Bixquert la sensació de que des de el consistori es treballa dia a dia per a poder superar tots els problemes que venim demanant  solucio des de fa 4 anys.

web hosting server .