Avui representants de l’associació veïnal de Bixquert, han mantes una reunió amb el senyor Vicent Parra, regidor d’urbanisme de l’ajuntament de Xàtiva per tractar tots els temes que afecten a la seua regidoria.

Entre els temes de la reunió han estat següents:

1 – Senyalització de la zona de Bixquert: El regidor ens ha comunicat que les senyals estan encomanades a l’empresa concessionària i tan sols queda que es reben a l’ajuntament per tal de començar a ficar-les. El senyor Parra ens dona un plaç màxim fins a Febrer del 2009 per tal de tindre la gran part de Bixquert senyalitzat. En qualsevol cas, el senyor Parra ens assegura que s’enviara una carta per informar a tots els veïns registrats a Bixquert de aquest tema, de la mateixa forma l’associació de veïns de Bixquert donara totes les noticies pertinents als seus socis al mateix temps.

2 – Contenidors i punts de recollida selectiva: Sobre aquest tema, el senyor Parra a apuntat que han passat nota a l’ajuntament per tal d’habilitar algunes zones més de recollida selectiva i canviar els contenidors verds per altres amb una protecció externa de fusta per tal de estar mes refugiats de les inclemències del temps. La data proposta per aquesta partida es per a Març – Abril del 2009.

3 – Asfalt de camins i reparacions: Sobre aquest tema el regidor ha comentat que ja han començat a asfaltar gran part de camins i que tenen projectat fer la totalitat dels mateixos a curt termini. Preguntant al senyor Parra de part de l’associació sobre la denuncia publica del camí de Bolvens, ens comenta que esta informat de primera ma sobre aquest tema i ja te pressupostat un projecte el qual nomes queda firmar el contracte amb l’empresa adjudicatària. No ha pogut dir-nos la data de començament de les obres al camí de Bolvens, però assegura que serà a curt plaç ja que esta la partida pressupostada i l’empresa adjudicatària esta d’acord en fer aquest servei.

4 – Wifi a Bixquert: Parlant sobre el tema d’Internet a Bixquert es presenta al regidor projecte de instal·lació d’una xarxa Wimax a Bixquert amb un pressupost total de 30.000€, el qual ja va ser presentat en anterioritat al regidor Marcos Sanchis, no havent arribat a ningun acord amb aquest. Parra es compromet a parlar amb el regidor Marcos Sanchis sobre aquest tema per tal de arribar a un acord i poder tirar endavant el projecte. En paraules de Parra, creu que l’ajuntament podrà fer front a aquest pressupost i no dubta que eixira endavant a curt termini.

5 – Busties a Bixquert: Parlant sobre aquest tema, en primer lloc el senyor Vicent Parra vol demanar disculpes a tots els veïns i veïnes de Bixquert que van sol·licitar la col·locació de bústies de correus a les seues vivendes, no havent complit el plaç màxim de Nadal 2008 com a data limit. Parra assegura que una vegada estiga el nou pla de numeració de vivendes aprovat no serà complicat ficar en marxa la col·locació de les bústies als camins principals de Bixquert. Per tant podríem dir que per a Març – Abril aquesta tasca podria estar acabada i en funcionament.

6 – Il·luminació al Mistero: Havent mostrat la disconformitat per part de l’associació de veïns de Bixquert en quant a l’excessiva il·luminació de la partida del Mistero a Bixquert, Parra comenta que ja s’han ficat en marxa per tal de resoldre aquest problema, i que ara mateix estan realitzant aquestes tasques al polígon del cementeri de Xàtiva per poder estalviar llum cada nit, per tant una volta acaben aquestes tasques al polígon passaran a la zona del Mistero de Bixquert, deixant tan sols punts de llum principals a les zones habitades.

7 – Caçadors i Motoristes: Parlant sobre alguns temes que no son competència directa del senyor Parra, ens insta a que presentem denuncia a la comandància de la Guàrdia Civil de Xàtiva o SEPRONA per tal de fer presents les nostres queixes tant de caçadors desaprensius com de motoristes irracionals a la zona de Bixquert. Hem intentat ficar-nos en contacte amb el capita de la Guardia Civil de Xàtiva, però nomes aten visites en horari de oficina, per tant pot ser el proper dilluns tinga’m noticies sobre aquest tema i alguna solució als problemes.

Com vegeu la reunió ha sigut prou productiva i pensem haver tractat tots els temes mes importants que afecten als veïns de Bixquert. Ara tan sols queda confiar amb la paraula del senyor Parra i desitjar que no hi hagen mes complicacions per a portar totes aquestes tasques tan necessaris a la zona el abans possible. Per ultim recordar que encara que tots els membres de la junta directiva treballem dia a dia per millorar la qualitat de vida dels que viuen a Bixquert, NO tenim l’ultima paraula en aquestos temes i tan sols som un mitja de comunicació entre el poble i l’ajuntament.