El passat dimarts dia 30 de juny membres de l’Associació de Veïns de Bixquert (l’AVB), ens reunírem amb Miquel Lorente, nou regidor de l’Ajuntament de Xàtiva d’obres públiques, agricultura, trànsit i aparcaments, i promoció econòmica local, per presentar-li l’estudi tècnic de les mancances i deficiències de l’àrea urbana de Bixquert. Un estudi realitzat per l’empresa Oikos 21, l’any 2012, per Fernando Rodríguez, enginyer de camins, ports i canals; i Ana Abajo, advocada urbanista.

Aquest estudi ja es va presentar a l’anterior equip de govern, sense obtindre el resultat esperat des del punt de vista urbanístic. L’estudi sí que va servir perquè cadastre realitzara una ponència parcial de les zones més cares de Bixquert, que arribaren a una reducció mitjana del 45% menys del valor cadastral; així com l’aplicació de coeficients reductors de la valoració d’altres zones.

En aquesta reunió se li plantejàrem al regidor els objectius de l’AVB: la seguretat dels veïns de Bixquert amb una correcta i adequada senyalització de trànsit, la senyalització de camins que faciliten l’accés a veïns i familiars, així com la localització i atenció d’emergències, el manteniment de camins (clots i desperfectes, asfaltat, marges), higiene i neteja després de pluges i adversitats meteorològiques, a més d’assolir els serveis bàsics de TV i Internet.

A més es tractaren d’altres aspectes presentats al projecte com són els mals accessos als camins de la partida des de la N-340, amb punts de veritable perill atenent als angles inadequats, amples insuficients i canvis de sentit sense visibilitat. Uns punts que es troben en el creuer de la N-340 amb el camí senda de les Olles, els accessos als camins Belén, Corral de Mateu, Fillola, Pont Sec i Vallfarta.

A la reunió s’acordà treballar de manera conjunta en unes línies de treball establint prioritats d’actuació per millorar les condicions de la zona de Bixquert i uns punts bàsics i urgents entre els quals es fixà la neteja de voreres, la reparació de clots i la ubicació de la senyalització.