L’ASSOCIACIÓ DE BIXQUERT HE ENCARREGAT UN ESTUDI URBANISTICOTÈCNIC PER A ESTABLIR UNA VISIÓ OBJECTIVA DE LA SITUACIÓ ACTUAL I LES POSSIBLES SOLUCIONS A LES DEFICIÈNCIES EXISTENTS

 

La «Associació de veïns de Bixquert» Continua vetllant per la confortabilitat  i comoditat dels seus veïns i, preocupada per la situació urbanística i de seguretat de la zona, ha encarregat un estudi en què s’aborda aquesta situació actual des de dues vessants, una purament urbanística i una altra més tècnica.

 

Aquest estudi, que ja està en fase de redacció, es presentarà en assemblea extraordinària davant dels associats i veïnat amb la finalitat que aquests coneguen de primera mà la informació demanada, les anàlisis realitzades i les conclusions i possibles solucions als problemes més immediats, de manera que es puga establir una relació directa entre els redactors i els associats amb la finalitat que el document s’ajuste el més possible a la problemàtica existent i a les necessitats més immediates.

 

Dins de la vessant urbanística, l’estudi analitza la regulació que arreplega el pla general de Xàtiva i la que legalment li correspondria per la seua qualificació i classificació en relació a drets i obligacions. S’arreplega també la regulació cadastral que fa la ponència de valors actualment vigent i analitzarà la seua adaptació al moment actual.

 

I, des d’un punt de vista més tècnic, s’examinen les carències en relació als serveis, senyalitzacions… Finalment s’aporten solucions perquè sense la necessitat de realitzar un projecte d’urbanització permeten millorar la qualitat de vida i la seguretat en la zona sense transformar-la, sinó buscant la preservació i el seu el caràcter i tarannà propis i especials.

 

L’altra vessant que l’associació ha sol·licitat és una memòria tècnica que examine les carències en relació als serveis urbans i les senyalitzacions, desenvolupant-se a manera d’exemple dos dels vials més característics de la zona a efectes que les conclusions s’extrapolen als altres i nombrosos camins.

 

La intenció de la «Associació de veïns de Bixquert» és ajudar els seus socis i veïns, sempre en la seua relació amb l’administració pública, per la qual cosa el mateix Ajuntament de Xàtiva ha sigut posat en coneixement de l’encàrrec d’aquests treballs i que, després de la reunió amb els associats i les correccions oportunes, li serà remés perquè aquest document tècnic siga una altra raó de pes més que recolze les reivindicacions que des del moment de la seua creació ha vingut fent l’associació. A més de consolidar-se com una ferramenta que li permeta conéixer quins són els problemes de la zona i anar dotant-la a poc a poc d’aquells elements que, per la seua classificació urbanística i per motius de seguretat ciutadana haurien de disposar-se.