L’associació de Veïns de Bixquert ha rebut la notificació de l’acord de la Junta de Govern de 25 de febrer de 2013, referent a l’expedient núm. 432/2013 “Sol·licitud a cadastre per a la realització de ponència parcial sectors Rectoria de  Novetlè, Bolvens (Llomes de Gozalvo)”, atenent a «les reclamacions plantejades per l’Associació de veïns de Bixquert». Un fet que ja se’ns va comunicar en la reunió prèvia que havíem mantingut amb el secretari de l’Ajuntament, i que ja vam informar des de la nostra pàgina web.

Amb aquesta nova notificació es porten endavant les peticions respecte a la reducció dels valors cadastrals que demanem des de la nostra associació, en la qual ha tingut un factor destacat l’informe urbanístic elaborat des de l’associació.

CLICK PER VEURE LA NOTIFICACIÓ

Escrit1