Estimats amics i socis de l’Associació Veïnal de Bixquert;

Degut al interes general fet arribar a l’associació a causa de la nova taxa de residus que ha començat a emitir-se per a la zona de Bixquert, volem informar-vos de la postura de l’associació veïnal front aquesta i deixar clares les nostres intencions al respecte.

En primer lloc volem aclarir que des-de l’associació veïnal no hem organitzat cap campanya amb els nostres socis per recórrer la citada taxa front l’organisme encarregat de cobrar-la, encara que si que estem tenint converses amb distints regidors del ajuntament de Xàtiva (especialment amb els senyors Jorge Herrero i Vicente Parra) per tal de donar un poc de llum a aquest tema tan controvertit i trobar una solució raonable, viable i exclusiva per a la zona de Bixquert.

Encara que creguem i podem demostrar que a Bixquert el servei de recollida i reciclatge de fem (al igual que molts altres serveis) es deficient e injust en comparativa als impostos que ens cobren des del nostre ajuntament, creguem que la tasca de reclamar la il·legalitat o no d’aquesta nova taxa no ens correspon a nosaltres, si no en tot cas als partits de l’oposició que son els que deuen vetlar per els interessos i/o les injustícies que pateixen els ciutadans de Xàtiva on per suposat també estem inclosos tots els Bixquertins i Bixquertines, i donat també el fet de que aquestos partits de l’oposició es refereixen a aquest impost com d’un fet «il·legal» el qual no ens pertoca pagar.

Creguem que aquestos partits de l’oposició (TOTS) disposen de recursos suficients per fer front a qualsevol impost que es valore com injust o irregular i per tant deuen de tindre la manera democràtica i social de recórrer aquest amb les seves pròpies «armes» mes encara si com diuen es un impost «ilegal«.

Aixi i tot volem tornar a recalcar que des de l’associació veïnal estem intentant esclarir tot el referent a aquest rebut per que creguem que el que si que deguem fer  es mantindre informats a tots els veïns per poder prendre una decisió favorable per a tots.

A rel de tot aço, hem de dir que fins els dia d’avui ningun partit polític de l’oposició s’ha ficat en contacte amb nosaltres per explicar-nos que es el que passa amb aquest nou rebut de fem que començarem a pagar tots els Bixquertins a partir d’aquest any o com, per que o de quina manera podem saber si açò es il·legal o no, i açò volem recalca-ro per que des de diversos mitjans de comunicació s’han ficat amb contacte amb nosaltres per saber l’opinió que tenim amb aquest tema i mes concretament l’opinió d’un recurs portat endavant pel grup socialiste de Xàtiva del qual nosaltres no hem estat informats fins al dia d’avui que hem rebut un correu electrònic amb el recurs adjunt (sense cap explicació mes que el propi recurs).

Per suposat que el que vam opinar als mitjans de comunicació es que vegem aquest impost injust per a tots els Bixquertins, mes encara quant a Bixquert no hem pagat rebut de fem històricament i ara ens trobem amb aquest nou pagament que merma encara més si cap les esperances que tenim de viure amb les mateixes condicions de serveis equivalents als impostos que paguem.

Aixi i tot i donat que avui el grup socialiste ens ha fet arribar el citat recurs contra el rebut del fem, creguem convinent fer-lo arribar a tot aquell soci que vulga actuar contra el nou impost, donat que com hem dit abans, si que es llavor nostra el  mantenir-vos a tots informats de tot allò que sap l’associació per prendre les decisions mes justes per a tots. NO ENTREM A VALORAR LA ILEGALITAT O NO DEL MATEIX, SIMPLEMENT HO TRANSMETEM.

Vos deixem el mateix en FORMAT WORD i FORMAT PDF per tal de que cadascú puga imprimir-lo i fer-lo arribar a l’autoritat competent del cobrament.

Ja per ultim voldríem fer una xicoteta reflexió en quant a la relació que mantenim des-de l’associació amb els distints grups polítics de representació al consistori municipal. L’associació de Veïns de Bixquert esta oberta per a tota aquella persona (siga o no d’un grup polític) que vulga fer-nos arribar les propostes per poder millorar la qualitat de vida de tots els nostres associats, aixi també estem oberts a oferir-nos per ajudar a tots els partits polítics en la confecció de projectes que serveixquen per arribar a aquestos objectis.

Durant els 4 anys de mandat de l’actual junta directiva de l’associació de veïns de Bixquert, de la qual es president Javier Pardo, tan sols un regidor del grup socialiste ha volgut mantenir una reunió amb nosaltres per tractar algun tema d’interès general (en aquest cas en concret sobre l’impost de l’IBI a Bixquert) , i es va tractar d’una reunió totalment informal per voluntat del regidor.

Cap membre (regidor o no) de qualsevol altre partit de l’oposició ha volgut interessar-se durant aquestos 4 anys de la nostra situació de manera personalitzada o preguntar-nos en que ens podien servir per portar endavant tots els projectes que hem llançat des de la nostra associació.

Per altra banda volem fer saber també que durant aquestos 4 anys, hem tingut mes de 40 reunions amb diversos regidors del Partit Popular a l’ajuntament de Xàtiva, diputats i tècnics de diverses matèries, la gran majoria d’elles per iniciativa nostra i presentat inclús projectes per a la millora general de la zona de Bixquert, tot açò per que aquest partit ha sigut durant aquestos 4 anys i es en l’actualitat el majoritari al consistori municipal, i per tant el que més poder de decicio te a l’hora de prendre les mesures necesaries per tractar tots els problemes de la zona, però aixi i tot entenem que la relació amb la resta de grups polítics deuria de ser igual de bona o almenys igual d’intensa que amb el partit governant.

Si no es a dia d’avui aixi no es per falta de voluntat nostra, com hem dit abans, estem oberts a dialogar amb tota aquella persona que vulga parlar amb nosaltres, però els nostres mitjos, el fet de que la junta esta composada per tan sols 3 persones, el nostre treball personal i el nostre poc de temps que ens queda a tots 3 per dedicar a aquesta meravellosa associació sense cap altra ajuda, ens porta sempre a la manera mes «directa» per poder fer complir els nostres objectius, i aquesta com veieu (done mes resultat o menys) es parlar amb el grup majoritari de govern.

Esperem que aquesta xicoteta reflexió serveix-ca per a poder donar a conèixer a tot aquell que te interes per nosaltres quina es la nostra tasca i com estem portant-la endavant, recordant-los que l’associació per si mateixa no pot fer res d’allo que ens plantejam com a objectius de millora per a tots, si no que depenen del nostre ajuntament o d’altres entitats per poder complir tots els nostres projectes i si aixo no es aixi a dia d’avui no es per que nosaltres no volem ni que no ho intentem amb totes les nostres forces.

Com hem dit alguna vegada a les assemblees anuals de l’associació no depen de nosaltres sols decidir qui esta al cap de l’ajuntament de la ciutat per a poder demanar-li totes les millores que reivindiquem des-de l’associacio i que aixi tots arribem a tindre tot allò que demanem, i tal volta es tasca de tots els ciutadans i en especial els Bixquertins, enrecordar-se de totes aquestes coses a l’hora de donar el vot a les properes eleccions si es creu que aixi poden canviar les coses.

Nosaltres per la nostra part i mentres continuem al cap d’aquesta junta directiva, continuarem estant oberts a tot aquell que vulga ajudar-nos o que puga ajudar-nos ja que creguem que es l’únic camí per arribar als nostres objectius. No dubteu mai ningú dels nostres socis que no ho intentem sempre amb totes les nostres forces.

Rebeu tots una cordial salutació,

Javier Pardo -President de l’Associació de Veïns de Bixquert