Avui representants de l’associació de Bixquert hem mantingut una reunió amb el regidor d’urbanisme Vicente Parra per fer-li arribar totes les queixes i propostes que tots vosaltres heu demanat en la darrera assemblea general celebrada el passat dia 15 de juny.
Entre altres coses el regidor ens comenta que el tema de la senyalització de camins i numeració d’habitatges continua en funcionament, però que a causa del període d’estiu les tasques de senyalització havien estat detingudes fins aquesta setmana. En principi els propers camins que rebran senyalització seran Senda de Múrcia i Altet de Molina, estant ja en projecte la senyalització del camí Senda les Olles en tota la seva extensió.
El regidor no ha volgut donar-nos cap dada concreta del termini de temps ja que la tasca de senyalització és farà sobre plànol i sembla que costa prou feina concretar tots i cada un dels senders que van des dels camins principals fins a tots i cadascun dels els xalets. El tema de la numeració vindrà un cop estiguin els camins numerats i en principi el consistori només facilitara a cada veí el seu número per a que pugui cada un posar-se a l’entrada de casa seva la senyal corresponent depenent de l’estil de cada habitatge.
D’altra banda un altre tema que ha estat present a la reunió ha estat el de la TDT, que afirma Parra “és un secret a veus el mal funcionament del mateix …”. El regidor ens confirma que ja han estat moltes les queixes rebudes al respecte i que està tractant amb l’ajuda dels regidors i encarregats d’aquest tema buscar una solució factible per a tots els Bixquertins.
Un altre tema Tractat tot i que ja estem fora d’època conflictiva és el de la mosca negra. Parra assegura que aquest estiu s’han dut a terme tots els tractaments reglamentaris per a pal • liar aquesta plaga i fins i tot ens confirma que aquest any aquestes mesures de control han estat intensificades a la nostra ciutat. El regidor ens demana que esperem la seva resposta ja que vol saber les actuacions de les ciutats colindants a Xàtiva i Bixquert per veure si podria ser aquí el problema i que la mosca negra pugui haver-se desplaçat des municipis adjacents on no s’ha fumigador correctament.
Sobre el problema de l’enllumenat d’alguns encreuaments conflictius de Bixquert, el regidor ens insta a portar-li una relació dels mateixos per prendre mesures i evitar accidents entre vehicles. De totes maneres ens diu que potser la il·luminació sigui una cosa que no es pugui fer ara mateix per falta d’enllumenat públic a la zona, però si que es poden posar miralls que permeten veure si s’acosta algun vehicle en contra direcció i evitar els accidents . Si alguna persona sap d’algun encreuament de Bixquert conflictiu que necessiti aquestes actuacions per part de l’Ajuntament pot fer-nos arribar els seus suggeriments com sempre a info@bixquert.org.
Sobre la corba de l’ermita on segons alguns veïns no hi ha visibilitat per poder creuar a l’altre costat de la carretera. Parra argumenta que encara que és un tema de foment de carreteres ell pensa que en aquesta corba no es podrà prendre de moment cap actuació per ser un punt de poca visibilitat i impossible de canviar el traçat de la carretera. De moment no hi haurà cap solució a aquest problema.
Finalment s’ha tractat el tema d’Internet a Bixquert, tema del qual Parra ja està assabentat des de fa molt de temps per part de l’associació i que ell mateix ha transmès diverses vegades als regidors encarregats d’aquestes actuacions. Ens diu que els propers dies faran des del consistori una proposta formal a Telefònica per veure si accedeixen a posar un repetidor a Bixquert i aprofitar el cablejat telefònic que arriba a molts habitatges a la zona. D’aquesta manera es podrà donar un servei a totes les persones que ja disposen de línia telefònica a Bixquert de forma ràpida i econòmica. Després de tantes voltes demanant el mateix des de l’associació li hem transmès a Parra el nostre sentiment de resignació amb el tema i ens comenta que ell farà tot el possible per donar a Bixquert la infraestructura necessària per poder viure igual o millor que en el propi centre urbà de la ciutat.

 

Salutacions

Associació de Veïns de Bixquert.