Senyal de TV a Bixquert

Senyal de TV a Bixquert

Estimats socis i veins de la partida de Bixquert: Segons ens informa el ajuntament de Xàtiva, esta tramitant-se la instal·lació d’un nou repetidor de senyal de TV (TDT) per a la zona de Bixquert que acabaria amb la mala qualitat de recepció de senyal que es...