Fins sempre Miguel

Fins sempre Miguel

Avui ens ha deixat el nostre amic i company Miguel Ferri Montell després d’una llarga enfermetat. Miguel ha sigut una persona molt activa en l’associació de veïns de Bixquert i era tresorer de la mateixa desde fa ja 5 anys, a mes de participar en les...