Presentació Estudi Urbanístic àrea de Bixquert

PRESENTACIÓ REALITZADA PER A LA

8ª ASSEMBLEA DE LA ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE BIXQUERT